<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2018275205077263498\x26blogName\x3dSiz+e%C4%9Fitimi+ne+san%C4%B1yordunuz+ki?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://hojaman.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hojaman.blogspot.com/\x26vt\x3d2557172610764104320', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

DİKKAT +18 (ama bunu yazan kişi 12 yaşında)

12 Ocak 2009 Pazartesi


5. Sınıf öğrencisi bir kıza aşık olmuştur. Kız için yanıp tutuşuyordur. Hislerini açıkça söyleyemez, ona mektup yazmaya karar verir. Koca bir kağıdın arkasına önüne yaklaşık 200 tane cümlecik sığdırır.


Ancak küçük bir sorun vardır; kız yakında Istanbul'a gidecektir. Hemen altına bir not düşer:

"Anan baban seni Istanbul'a niye götürüyorlar? Yoksa seni orda s.ktirecekler mi? Eğer çok istiyorsan ben seni s.kerim. Çünkü seni çok seviyorum."

Mektup öğretmen tarafından yakalanır, imha edilir. =)

 1. Anonymous Adsız | 12 Ocak 2009 13:44 |  

  Daha 5. sınıfa giden bir velet bu kadar çok bilmem ne yapmaya bu kadar meraklısı ile vah onun lise ve üniv. zamanına :D Gerçi ona sevmenin böyle bişi olduğunu ona öğretende kabahat var ne edeyim. Burada da sevgili öğretmen arkadaşlarım görev tamamen size kalıyor. Allah sabır ve kolaylıklar versin ne edeyim :)

 2. Blogger Hoja | 15 Ocak 2009 04:33 |  

  Kesinlikle haklısınız. Sevmenin böyle birşey olduğunu bilmesi bir çocuk için çok kötü ama bunu öğrenebileceği tek bir yer var; Ailesi.

  Yaptığımız iş hiç öyle kolay değil. Bunun gibi yüzlerce şeyler karşılaşıyoruz ancak benim burda yazdıklarım sadece eğlenceli olanları... =)

 3. Blogger wecarealot | 15 Şubat 2009 15:43 |  

  Vay canına :) Olayın özünü yakalamış arkadaş :)

  Şaka bir yana, cidden bunun bir aşk mektubunda olması, bir çocuğun elinden çıkması kötü. Hatta herhangi bir yerde, herhangi bir kimsenin elinden olması da kötü.

  Sabırlar diliyorum size...

 4. Blogger Hojaman | 16 Şubat 2009 03:17 |  

  Söyleyecek birşey yok. Aslında böyle bir yazının bir çocuğun elinde olması, herhangi bir yetişkinin elinde olmasından çok daha kötü. Allah bilir o çocuk büyüyünce ne tür sapıklıkları saplantıları olacak...

  Sabır dilekleri için teşekkürler. :)

 5. Blogger soluk | 21 Mayıs 2009 00:18 |  

  bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalışırken ben de buna benzer bir aşk mektubuna rastlamıştım:) şimdiki çocuklar bizim çocukluğumuzdan çok farklı, onlar sevmeyi, en çok vakit geçirdikleri televizyondan böyle öğreniyorlar.

Lütfen Yorum Belirtin.