<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2018275205077263498\x26blogName\x3dSiz+e%C4%9Fitimi+ne+san%C4%B1yordunuz+ki?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://hojaman.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hojaman.blogspot.com/\x26vt\x3d2557172610764104320', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Abaaaaaaooovvv !

25 Ocak 2009 Pazar


Şimdi yeni müfredat efendim. Her sene, her derste, en az bir tane sınav, tüm sınıflarda ortak yapılmalıdır. Ortak sınav olunca aynı tarihte ve aynı derste yapılmalı.
Efendim yine ortak sınavın yapılacağı bir gün, öğretmen arkadaş derse girer. Sınav yapılacak tabi öğrenciler rahat durur mu? Laf üstüne laf, konu üstüne konu açılır ve sınav arada kaynar.
Ancak sınavın o tarihte "yapılmış" olması gerektiği için öğretmen arkadaş sınıf defterine yapılmayan (!) sınavın yapıldığına dair yazıyı yazmaya başlar;
I. Ders; III. Yazılı yoklama yapıldı.
II. Ders; Yazılı soruları çözüldü değerlendirildi.
En ön sırada oturan öğrenci hazılanları görür, okur. Yanı başında oturan arkadaşının kolundan çekiştirip, kocaman açılmış gözlerle şu cümleleri söyler:
Abaaaaaaaoooovvvv!!! Hele bak nasıl yalan atiiy nasıl yalan atiiiiiyyyy...

Yazan: Hojaman » Yorumlar:

ERGENLİK BAŞA BELA !

15 Ocak 2009 Perşembe


Malumunuz üzere şu anda 5. sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerim kocaman oldular. Aynı; tencerede kızgın yağda çevrilen mısırlar gibi teker teker (özellikle de kız öğrencilerde) ergenlik patlamaları geliyor. Her derste bir karın/kasık ağrısı şikayeti duyuyorum.

Bulunduğum yerdeki çevre öyle kötü ki; ergenlik sorunları hakkında konuşabilecekleri ebeveyn, özellikle de bilgili birini bulmak büyük bir sorun. Okulda rehberlik öğretmeni de yok ki bilgi versin! Yine ağrılardan canımın sıkıldığı bir gün, "iş bana kaldı!" diyerek bunlarla konuşmaya karar verdim.

Tüm erkek öğrencileri dışarı çıkartıp çektim sandalyemi sınıfın ortasına ve kızlarımla hoş bir sohbete başladım. 5 yıldır birlikte olmamızın verdiği rahatlıkla, anlayabilecekleri kadar sade bir dille anlatmaya başladım. Onlar da güzel güzel sorular sordular. Öyle güzel bir sohbet oldu ki; adet kanamasından, bir çocuğun oluşumuna, böyle bir mucizeye sahip olmalarından, yakında vücutlarında ortaya çıkacak değişikliklere kadar... Yaklaşık 25 dk kadar konuştuk.

İşin komik tarafı, sınıfımda henüz annesinin neden her ay hasta olduğuyla ilgili birşey bilen öğrencim yoktu. =)

Sohbetimiz bitti, kızlarımı dışarı çıkardım, sıra geldi erkeklere. =)

Ancak küçük bir sorun var: henüz ergenlik için çok küçükler! Ergenlikleri en az 2 sene sonra başlayacağı için mecburen çok üstünkörü ve genel açılarıyla anlatmaya, sakallarından, vücutlarındaki kıllanmalardan ve ufak çaptaki değişikliklerden bahsetmeye başladım. Bahsettim bahsetmesine ama konu 5 dakika içinde bitti.

Tamam bu kadar, hadi kızları çağırın derse devam edelim dedim demesine ama benim afacanlar kabul ederler mi? Sonra aramızda söyle bir konuşma geçti; aynen aktarıyorum:

- Aaaaaa ama öğretmenim kızlara neden uzun anlattınız?
- Oğlum yeter; bu kadar işte sizinkisi.
- Öğretmenim siz haksızlık yapıyorsunuz, onlara çok anlattınız!
- İyi de sizinkisi bu kadar diyorum daha ne anlatayim?
- Olsun biraz daha anlatın lütfeeeeeennn...
- Peki işte sakalınız çıkacak dedim, biraz daha güçleneceksiniz mesela... Sonra bazı değişiklikler daha olacak
- Ne gibi mesela?
- Ya değişiklik işte...
- Nerde?
- ...
- Ya ama hadi öğretmenim...
- Şey değişecek mesela..
- Ne?
- Ehm...
- Ne ne ne???
- Penisinizde de bazı değişiklikler olacak mesela...

dedim demesine ama sınıftaki tüm erkekler suratıma öyle boş boş baktılar ki!?! Tabii sebebini anlamam çok uzun sürmedi. Diyalog şöyle devam etti:

- Siz penisin ne olduğunu biliyor musunuz?
- ...
- Penis... derken bir sesle irkildim.
- Ben biliyorum ben biliyorum!!! Ben sabah akşam oynuyorum öğretmenim!
- NEE ?!?!?
- Valla öğretmenim!
- Nasıl oynuyorsun oğlum her gün oynanır mı?
- Ben oynuyorum öğretmenim, babamın telefonuna yüklemişler ben ordan oynuyorum.
- .............. Oğlum o penis değil TENİS.

Dedim ve bir daha ergenlik hakkında çok zorda kalmadıkça konuşmamaya karar vererek konuyu kapattım.

Yazan: Hojaman » Yorumlar:

DİKKAT +18 (ama bunu yazan kişi 12 yaşında)

12 Ocak 2009 Pazartesi


5. Sınıf öğrencisi bir kıza aşık olmuştur. Kız için yanıp tutuşuyordur. Hislerini açıkça söyleyemez, ona mektup yazmaya karar verir. Koca bir kağıdın arkasına önüne yaklaşık 200 tane cümlecik sığdırır.


Ancak küçük bir sorun vardır; kız yakında Istanbul'a gidecektir. Hemen altına bir not düşer:

"Anan baban seni Istanbul'a niye götürüyorlar? Yoksa seni orda s.ktirecekler mi? Eğer çok istiyorsan ben seni s.kerim. Çünkü seni çok seviyorum."

Mektup öğretmen tarafından yakalanır, imha edilir. =)

Yazan: Hojaman » Yorumlar:

İMDAAAAT !!!

7 Ocak 2009 Çarşamba


3 gün önce yaptığım Türkçe sınavlarından inciler sunuyorum size:

Soru: "gelmişlerdi, anneleriyle, öğrenciler, Bazı" kelimelerinden oluşan anlamlı cümleyi yazınız.

Cevap 1:
Gelmiştik annemle ama kimseyi bulamadık. (Ne aramaya geldiyse?!?)

Cevap 2:
Biz gitmedik (Zaten biz de çağırmamıştık.)

Soru: "dikenine, kusuru, veterinere" sözcüklerini uygun yerlere yazınız.

Cevap 1:
Her güzelin bir sevdiği vardır.
Hasta köpeğini traşa götürdü.
Gülü seven herşeye katlanır.

Cevap 2 :
Her güzelin bir adı vardır.
Hasta köpeğini hastaneye götürdü.
Gülü seven keline katlanır.

(Acaba sınav kağıdına bilmeden başka kelimeler mi yazdım diye 3-5 dakika sınav kağıdını inceledim.)

Yazan: Hojaman » Yorumlar: